futura.korisnik

futura.korisnik

Studijska poseta prvoj hidrocentrali u Užicu

U okviru realizacije terenske nastave na predmetu Obnovljivi izvori energije, organizovana je studijska poseta studenata druge godine Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura ,,Hidrocentrali pod gradom“ u Užicu. Hidrocentrala je izgrađena 1900. godine po Teslinom modelu, svega 5 godina nakon hidrocentrale…

TERENSKА NASTAVА – Jezera i planine Beograda

U okviru nastavnog plana iz predmeta Upravljanje resursom zemljišta; Biološki visokovredni proizvodni sistemi; Održivi turizam u službi ruralnog razvoja i Vrednovanje prirodnih resursa, održana je terenska nastava studenata osnovnih akademskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura na području periurbane zone…

Konkurs

K O N  K U R S   za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta: Nastavnik za užu naučnu oblast: Prirodni i antropogeni rizici i hazardi – jedan izvršilac.   Način prijave: Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja,…

Stručna praksa u JKP Duboko Užice

Fakultet Futura je u sklopu realizacije projektnih aktivnosti organizovao obaveznu stručnu praksu za studente osnovnih studija. U toku četvorodnevnog boravka u Užicu, studenti su zajedno sa asistentom, i ujedno članom projektnog tima, uradili morfologiju mešovitog i odvojenog komunalnog otpada devet…

PRIJAVE ZA STIPENDIJE

Fondacija Konrad Adenauer je  raspisala  konkurs za dodelu stipendije za studente/kinje koji studiraju u Republici Srbiji za 2024 / 2025 godinu. U prilogu su detaljne informacije o uslovima konkursa, listu neophodne dokumentacije, kao  i prijavni formular. Opšte informacije, uslovi konkursa…

Kandidat – Jovana Kukolj

Dana 7.3.2024. godine sa početkom u 16:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jovane Kukolj pod naslovom „Uticaj otpadnih voda na zagađenje životne sredine„.

Futura na sajmu INDEX 2024

U sredu 28.2.2024. godine Fakultet za primenjenu ekologiju Futura učestvovao je na prezentaciji univerziteta, fakulteta, akademija i visokih škola Srbije INDEX 2024 u Kulturnom centru Čačak. Organizator ove manifestacije je Turistička organizacija Čačak u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i…

Konkurs

K O N  K U R S   za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta: Nastavnik za uže naučne oblasti: primenjena fizika, zagađenje životne sredine – jedan izvršilac. Nastavnik za uže naučne oblasti: primenjena ekologija, održivi…

Kandidat – Alekandar Pavlović

Dana 28.02.2024. godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada ,„Obnovljivi izvori energije i klimatske promene’“ kandidata Aleksandra Pavlovića.

Pozovite nas