futura.korisnik

futura.korisnik

Terenski obilazak opštine Mionica

U okviru realizacije projekta „EkoWet“ tim Future je nakon sastanka sa predsednikom opštine Mionica i njegovim timom organizovao obilazak terena sa ciljem identifikacije zagađivača koji vrše pritisak na vodne ekosisteme. Terenski obilazak je imao za cilj i identifikaciju lokaliteta za…

Kandidat – Tijana Tojagić

Dana 29.11.2023. godine sa početkom u 11:00 časova u Informatičkom kabinetu na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tijane Tojagić pod naslovom „Mikrobiološko ispitivanje kvaliteta vode za piće u službi sanitarne kontrole vode Beogradskog vodovoda„.

Kandidat – Anđela Radulović

Dana 24.11.2023. godine sa početkom u 12:00 časova u Informatičkom kabinetu na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Anđele Radulović pod naslovom „Zaštita ugroženih vrsta – poskok„.

Stručna praksa

U okviru stručne prakse dana 09. i 10. novembra studenti fakulteta Futura su zajedno sa asistentom i stručnjacima u oblasti upravljanja resursom otpada uradili utvrđivanje procenta učešća metalnog ambalažnog otpada u ukupnom reciklabilnom metalnom otpadu operatera za sakupljanje otpada INOS…

Kandidat – Dunja Nikolić

Dana 8.11.2023. godine sa početkom u 11:30 časova u Informatičkom kabinetu na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Dunje Nikolić pod naslovom „Fenomen Bioekonomija„.

Kandidat – Sanja Maksimović

Dana 2.11.2023. godine sa početkom u 12:00 časova u Informatičkom kabinetu na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Sanje Maksimović pod naslovom „Analiza zaštićenog staništa gljive na Adi Ciganliji„.

Dan otvorenih vrata u Zasavici

Dan otvorenih vrata, kao jedna od aktivnosti u okviru projekta Osnaživanje kapaciteta za smanjenje emisija CO2 u sektoru zgradarstva u Republici Srbiji “KA NISKOUGLJENIČNOM ZGRADARSTVU““, održan je na prostoru SRP Zasavica. Nakon prezentacija predstavnika projektnog tima, koji su predstavili projekat, njegov…

Pozovite nas