futura.korisnik

futura.korisnik

Prva Evropska GREEN konferencija

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA bio je suorganizator međunarodnog ekološkog skupa „Prva evropska GREEN konferencija“ (EGC 2023), koji je održan prethodne nedelje u Vodicama – Hrvatska. Cilj konferencije bila je razmena znanja i povezivanje naučnika i stručnjaka iz oblasti zaštite…

Misija FUTURE i MISS SRBIJA

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA i kompanija MISS SERBIA potpisali su ugovor o saradnji koji obuhvata međusobnu podršku i predstavljanje u javnosti, kao i stručno usavršavanje devojaka iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Važno je istaći da su devojke…

STRUČNO USAVRŠAVANJE STUDENATA

U cilju stručnog usavršavanja studenata FPE Futura organizovane su vežbe u referentnoj laboratoriji na Institutu za multidisciplinarna istraživanja, Univerziteta u Beogradu. Studenti su uz stručnu pomoć dr Slobadana Krnjajića, dr Filipa Štrpca i asistenta MSc Gorana Kneževića započeli obuku za…

TERENSKA NASTAVA U BOJČINSKOJ ŠUMI

TERENSKA NASTAVA U BOJČINSKOJ ŠUMI ’Ima jedna Koleba u Sremu…’ U zaštićenom području Spomenik prirode ‘Bojčinska šuma’ u Progaru, na području Gradske opštine Surčin-Beograd; u subotu, 13.05.2023. održana je terenska nastava studenata osnovnih akademskih studija našeg Fakulteta. Program nastave pripremili…

Konkurs

K O N K U R S za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta: Nastavnik za uže naučne oblasti: primenjena ekologija, upravlјanje otpadom – jedan izvršilac. Nastavnik za uže naučne oblasti: upravlјanje prirodnim resursima, politički aspekti…

Reintrodukcija modrovrana na lokalitetu Barajevo

U sredu, 26.04.2023. godine studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ iz Beograda: Marija Jović, Maksim Bodiroga i Olja Trkulja uz stručnu pomoć asistenta MSc Gorana Kneževića i dr Radomira Mandića, vanrednog profesora, postavili su šest veštačkih duplji-kućica i izvršili zamenu…

TERENSKA NASTAVA U LIPOVIČKOJ ŠUMI

’Rtovi Beograda’ Povodom obeležavanja Dana Planete Zemlje, u subotu, 22.04.2023, u Zaštićenom prirodnom području SP ‘Lipovička šuma – Dugi Rt’ u Beogradu održana je terenska nastava studenata osnovnih akademskih studija našeg Fakulteta. Terensku nastavu vodili su prof. dr Radomir Mandić…

Pozovite nas