futura.korisnik

futura.korisnik

Diseminacija projekta Emiplast-SoS

U decembru je uspešno održana prezentacija projektne ideje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Emiplast SoS. Futura je deo projekta zajedno sa Institutom za zemljištе, Institutom za primenu nauke u poljoprivredi i Institutom za multidisciplinarna istraživanja kao nosiocem projekta.…

Kandidat – Marina Đorđević

Dana 12.12.2023. godine sa početkom u 10:00 časova u Informatičkom kabinetu na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Marine Đorđević pod naslovom „Biologija i aktivne mere zaštite beloglavog supa (Gyps fulvus Hablizl, 1783) i drugih nekrofagih vrsta ptica…

Terenski obilazak opštine Mionica

U okviru realizacije projekta „EkoWet“ tim Future je nakon sastanka sa predsednikom opštine Mionica i njegovim timom organizovao obilazak terena sa ciljem identifikacije zagađivača koji vrše pritisak na vodne ekosisteme. Terenski obilazak je imao za cilj i identifikaciju lokaliteta za…

Kandidat – Tijana Tojagić

Dana 29.11.2023. godine sa početkom u 11:00 časova u Informatičkom kabinetu na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tijane Tojagić pod naslovom „Mikrobiološko ispitivanje kvaliteta vode za piće u službi sanitarne kontrole vode Beogradskog vodovoda„.

Pozovite nas