Fakultet Futura

Zanimanja

ANALITIČAR ŽIVOTNE SREDINE – ZANIMANJE 21 VEKA

Rastuće potrebe za ovim profilom prepoznaju se u oblastima ekoindustrije, ekosistemskih tehnologija, interaktivne ekologije, zelenog računovodstva, zelenih poslova, i uopšte u svim sferama čovekovog delovanja.

PROFESIJA BUDUĆNOSTI NAJNOVIJIM ISTRAŽIVANJIMA TRŽIŠTA RADA I POTREBA

Svetska predviđanja novih zanimanja sve više usmeravaju pažnju na nove trendove koji su rezultat uznapredovale tehnlogije i ljudskih saznanja. Savremena preduzeća ostvaruju profit zahvaljujući novim tehnilogijama, a futurološki pristup očuvanju kvaliteta životnog ambijenta, odnosno resursa, sve je više prisutan kroz kreirane nove – potrebne profile kadrova.
Nacionalna služba za zapošljavanje navodi da će  zanimanja poput genetičara, molekularnog biologa, estetskog hirurga, analitičara zaštite životne sredine i analitičara prometa i investicija, fizikohemičara ili menadžera bezbednosti biće najplaćeniji poslovi u Srbiji za 10 ili 20 godina.
Između ostalog iz Nacionalne službe za zapošljavanje ukazuju i da će ulaganja u obnovljive izvore energije i organsku proizvodnju pružati dobru perspektivu za otvaranje novih radnih mesta.

Poslovi budućnosti u Srbiji

  • Genetičar
  • Molekularni biolog
  • Estetski hirurg

Analitičar zaštite životne sredine

  • Analitičar prometa i investicija
  • Fizikohemičar
  • Menadžer bezbednosti
  • Stručnjak za obrazovanje na daljinu
  • Stručnjak za ispitivanje materijala
  • Urbanista
Pozovite nas