Fakultet Futura

Školarine

Nivo studijskog programaIznos školarine (po srednjem kursu NBS – na dan uplate)Dinamika plaćanja
Osnovne akademske studije
 • I godina – 1200 €
 • II godina – 1200 €
 • III godina – 1200 €
 • IV godina – 1200 €
 • Prilikom upisa 200 € i 10 rata po 100 €.
 • U okviru školarine nisu uključeni troškovi štampanja literature, kao i troškovi organizovanja stručne prakse, pa se sredstva za to obezbeđuju kroz 50% participacije.
Master akademske studije
 • 1500 €
 • Prilikom upisa 300 € i 10 rata po 120 €.
Doktorske akademske studije
 • I godina 2000 €
 • II godina 2000 €
 • III godina 4000 €
 
 •  Po dogovoru

Školarine za strane studente

Nivo studijskog programaIznos školarine (po srednjem kursu NBS – na dan uplate)Dinamika plaćanja
Master akademske studije
 • 5000 €
 
Doktorske akademske studije
 • I godina 6000 €
 • II godina 6000 €
 • III godina 6000 €
 
 
Pozovite nas