NAVIGACIJA

Стручне вести

 ОБАВЕШТЕЊЕ  о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

 ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника  на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 6. новембра 2020. године даје следеће  ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 11. септембра 2020. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати: Наставник за уже научне области: Одрживи развој, Инклузија и еколошка економија, Еколошка политика и Социјална екологија – један извршилац. др Виктор Радун. Факултет дана 6. новембра 2020. године […]

Округли сто у СРП Засавица

Округли сто у СРП Засавица

У суботу, 31. октобра 2020. године у Специјалном резервату природе Засавица одржан је округли сто у организацији удружења „Стаклено звоно“. Учесници овог догађаја били су и представници Факултета за примењену екологију Футура – професори др Мирјана Бартула, др Радомир Мандић и др Јордан Алексић, асистент мсц Слободан Стефановић, као и студенти основних и мастер студија. Основне теме овог скупа о којима се водила дискусија биле су стратешки и законодавни оквир заштите природе у Републици Србији, проблеми и изазови у управљању заштићеним природним добрима и значај и улога студијских посета заштићеним природним добрима у процесу едукације студената.

Студијска посета – Ботаничка башта „Јевремовац“

Студијска посета – Ботаничка башта „Јевремовац“

Студенти Факултета за примењену екологију Футура били су у петак, 30. октобра 2020. године у студијској посети Ботаничкој башти Јевремовац уз пратњу професорке др Милене Милојевић и асистената Невене Милошевић и Слободана Стефановића. Студијска посета је имала за циљ реализацију практичних наставних активности у оквиру предмета Основи биологије на I години, Заштита биодиверзитета на II години, Заштита и унапређење шумских и ловних ресурса и Очување и унапређење урбаних екосистема на III години студија. Студенти су обишли ботаничку башту у пратњи стручног водича који их је упознао са историјатом и значајем ове важне зелене градске површине за заштиту биодиверзитета. Упознали […]

ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника                                                                                    на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 25. октобра 2020. године даје следеће   ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 11. септембра 2020. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати: Наставник за уже научне области: Заштита и унапређење шумских и ловних ресурса, Процена утицаја на животну средину, Екосистемски мониторинг, Процена ризика и утицаја на животну средину, Природни […]

Избор у звање – Борис Вакањац

Избор у звање – Борис Вакањац

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 5. октобра 2020. године даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ о ставЉању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријавЉеним кандидатима Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 11. септембра 2020. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати: Наставник за уже научне области: УправЉање ресурсом земЉишта, Информатика и информациони системи у заштити животне средине, Заштита геодиверзитета и Природни хазард и еколошке катастрофе – један извршилац. др […]

Уводни састанак са тимом компаније АДОЦ

Уводни састанак са тимом компаније АДОЦ

јануара 2020. године, у просторијама компаније АДОЦ, у Београду, једне од најуспешнијих фармацеутских кућа у Србији и региону, одржан је уводни састанак са тимом АДОЦ-а који ће бити полазници специјалистичког курса из пословне и конкурентске интелигенције (концепт и методологија праћења и истраживања конкуренције на тржишту) ). Специјалистички курс реализује Факултет за примењену екологију Футура по први пут у Србији.

Конкурс

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН Факултет за примењену екологију „Футура“ БЕОГРАД   На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и чл. 72. и 89. Статута Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“, декан Факултета дана 11. септембра 2020. године расписује   К О Н  К У Р С   за стицање звања и заснивање радног односа, за следећа радна места: Наставник за уже научне области: Управљање ресурсом земљишта, Информатика и информациони системи у заштити животне средине, Заштита геодиверзитета и Природни хазард и еколошке катастрофе – један извршилац. Наставник за уже […]

ОДРЖАНА ДРУГА МЕДИТЕРАНСКА ЛЕТЊА ШКОЛА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И БИОЕКОНОМИЈЕ

ОДРЖАНА ДРУГА МЕДИТЕРАНСКА ЛЕТЊА ШКОЛА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И БИОЕКОНОМИЈЕ

Факултет за примењену екологију Футура био је један од организатора и активни учесник Друге медитеранске летње школе одрживог развоја и биоекономије. После организовања Прве летње школе која је у периоду од 9. до 12. јула 2019. године била одржана у Солуну покренута је прича о стварању балканског кластера за биоекономију а Факултет је био један од иницијатора истог. Ове године, у новонасталим околностима због пандемије вируса COVID-19, Друга летња школа биоекономије одржана је у дигиталном формату, преко зоом платформе, у периоду од 8. до 10. септембра 2020. Циљ Друге медитеранске летње школе одрживог развоја и биоекономије је да истакне […]

Обавештење

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника                                                                                    на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 7. септембра 2020. године даје следеће   ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 18. јула 2020. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати: Наставник у звању редовни професор за уже научне области: Одрживи развој, Социјална екологија, Еколошка политика, Еколошка економија и економија животне средине, Економија природних ресурса и Одрживи развој […]

Учешће професора Виктора Радуна на Петом међународном скупу на тему „Туризам у функцији развоја Републике Србије“

Професор Виктор Радун ће данас, 4. септембра 2020. године, учествовати на Петом међународном скупу на тему „Туризам у функцији развоја Републике Србије“, који организује Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања, у склопу универзиттга у Крагујевцу, у Врњачкој Бањи. Ово је велики научни скуп од међународног значаја, који окупЉа истраживаче, наулнике и стручњаке из привреде и академске заједнице како из Србије тако и из читавог света. Професор Радун ће на овом скупу представити заједнички рад са професорком Мирјаном Бартулом на тему VISITOR MANAGEMENT PLANNING AS A TOOL FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS IN SERBIA. Професори Бартула и Радун ће својим […]