NAVIGACIJA

Стручне вести

Конкурс

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН Факултет за примењену екологију „Футура“ БЕОГРАД   На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и чл. 72. и 89. Статута Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“, декан Факултета дана 3. фебруара 2021. године расписује К О Н  К У Р С   за стицање звања и заснивање радног односа, за следећа радна места: Наставник за уже научне области: Управљање ресурсом земљишта и Заштита, очување и унапређење биоресурса и генетичких ресурса – један извршилац. Наставник за уже научне области: Екохидрологија и очување водних ресурса, Глобални […]

Стручни тим ЈП“Србиља путеви“, на огледном пољу факултета

Стручни тим ЈП „Србија путеви“, на огледном пољу факултета. Тема: Ветрозаштитни појасеви од мискантуса

ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 14. јануара 2021. године даје следеће   ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 14. децембра 2020. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати: Наставник за уже научне области: Технолошки процеси у заштити животне средине – један извршилац. др Бранислав Вулевић. Факултет дана 14. јануара 2021. године на својој интернет презентацији […]

ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадник на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 11. јануара 2021. године даје следеће   ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима   Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 14. јануара 2021. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати: Наставник за уже научне области: Социјална екологија и Одрживи развој – један извршилац. др Биљана Продовић Милојковић. Факултет дана 11. јануара 2021. године на својој интернет […]

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН Факултет за примењену екологију „Футура“ БЕОГРАД   На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и чл. 72. и 89. Статута Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“, декан Факултета дана 14. децембра 2020. године расписује К О Н  К У Р С за стицање звања и заснивање радног односа, за следећа радна места: Наставник за уже научне области: Социјална екологија и Одрживи развој – један извршилац. Наставник за уже научне области: Технолошки процеси у заштити животне средине – један извршилац.   Начин пријаве: : Кандидати […]

 ОБАВЕШТЕЊЕ  о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

 ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника  на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 6. новембра 2020. године даје следеће  ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 11. септембра 2020. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати: Наставник за уже научне области: Одрживи развој, Инклузија и еколошка економија, Еколошка политика и Социјална екологија – један извршилац. др Виктор Радун. Факултет дана 6. новембра 2020. године […]

Округли сто у СРП Засавица

Округли сто у СРП Засавица

У суботу, 31. октобра 2020. године у Специјалном резервату природе Засавица одржан је округли сто у организацији удружења „Стаклено звоно“. Учесници овог догађаја били су и представници Факултета за примењену екологију Футура – професори др Мирјана Бартула, др Радомир Мандић и др Јордан Алексић, асистент мсц Слободан Стефановић, као и студенти основних и мастер студија. Основне теме овог скупа о којима се водила дискусија биле су стратешки и законодавни оквир заштите природе у Републици Србији, проблеми и изазови у управљању заштићеним природним добрима и значај и улога студијских посета заштићеним природним добрима у процесу едукације студената.

Студијска посета – Ботаничка башта „Јевремовац“

Студијска посета – Ботаничка башта „Јевремовац“

Студенти Факултета за примењену екологију Футура били су у петак, 30. октобра 2020. године у студијској посети Ботаничкој башти Јевремовац уз пратњу професорке др Милене Милојевић и асистената Невене Милошевић и Слободана Стефановића. Студијска посета је имала за циљ реализацију практичних наставних активности у оквиру предмета Основи биологије на I години, Заштита биодиверзитета на II години, Заштита и унапређење шумских и ловних ресурса и Очување и унапређење урбаних екосистема на III години студија. Студенти су обишли ботаничку башту у пратњи стручног водича који их је упознао са историјатом и значајем ове важне зелене градске површине за заштиту биодиверзитета. Упознали […]

ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника                                                                                    на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 25. октобра 2020. године даје следеће   ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 11. септембра 2020. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати: Наставник за уже научне области: Заштита и унапређење шумских и ловних ресурса, Процена утицаја на животну средину, Екосистемски мониторинг, Процена ризика и утицаја на животну средину, Природни […]

Избор у звање – Борис Вакањац

Избор у звање – Борис Вакањац

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 5. октобра 2020. године даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ о ставЉању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријавЉеним кандидатима Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 11. септембра 2020. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати: Наставник за уже научне области: УправЉање ресурсом земЉишта, Информатика и информациони системи у заштити животне средине, Заштита геодиверзитета и Природни хазард и еколошке катастрофе – један извршилац. др […]