Fakultet Futura

Biblioteka

Biblioteka

Fond Biblioteke Fakulteta za primenjenu ekologiju raspolaže sopstvenim izdanjima, kao i domaćim i stranim publikacijama iz oblasti relevantnih za program osnovnih i diplomskih akademskih studija primenjene ekologije. Bibliotečki fond u potpunosti pokriva sva nastavna područja; pored predmeta iz oblasti fundamentalnih prirodnih nauka – biologije, nauke o životnoj sredini, hemije, fizike, matematike, ekologije, klimatologije, geologije, hidrologije, zatim primenjenih nauka – tehnologije, poljoprivrede, šumarstva, medicine, pokriva i predmete iz oblasti društvenih nauka – ekološka ekonomija, ekološko pravo, socijalna ekologija, ekološki menadžment, itd.

Biblioteka je opremljena udžbenicima i dodatnom udžbeničkom literaturom: priručnicima, enciklopedijama, zbornicima radova, stručnim rečnicima, stručnim časopisima i elektronskim izvorima, pretežno na srpskom i engleskom jeziku. Fond biblioteke se kontinuirano obnavlja i dopunjuje savremenim udžbenicima i priručnicima, elektronskim izvorima, publikacijama vladinih organizacija, tehničkim izveštajima i publikacijama nevladinih organizacija, izdanjima OUN i svih domaćih i međunarodnih institucija čija delatnost je od značaja za oblast zaštite životne sredine.

Stručna obrada građe zasnovana je na jedinstvenom sistemu klasifikovanja i indeksiranja i jedinstvene kataloško–bibliografske obrade podataka i vrši se prema međunarodnim standardima u Programskom paketu COBISS u okviru Projekta Virtuelna biblioteka Srbije Narodne biblioteke Srbije.

Prema sporazumu sa Univerzitetskom bibliotekom “Svetozar Marković”, studenti i profesori Univerziteta Singidunum imaju pravo korišćenja fonda biblioteke “Svetozar Marković”, studenti uz obavezan indeks, a profesori uz drugi lični dokument.

Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd
Bibliotečkoj bazi podataka može se pristupiti preko sajtova Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” –http://www.unilib.bg.ac.rs/, odnosno Narodne biblioteke Srbije – http://www.vbs.rs/cobiss/

Najveći broj korisnika Biblioteke čine studenti i nastavno osoblje; studenti u njoj mogu naći udžbeničku literaturu, a sve druge publikacije u Biblioteci dostupne su im kao dodatna literatura za pisanje seminarskih i diplomskih radova, kao i za druga lična usavršavanja.

Korisnici Biblioteke Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura mogu biti i drugi građani, uz donošenje na uvid nekog ličnog dokumenta.

Radno vreme Biblioteke Fakulteta za primenjenu ekologiju za korisnike je od 9.00 do 15.00 časova, svakog radnog dana.

Pozovite nas