Fakultet Futura

Zaštita podataka o ličnosti

U vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti, kao i ostvarivanjem prava zagarantovanih Zakonom, možete se obratiti na  telefon: 011/3541-449

Odgovorna osoba : prof.dr Svetozar Kostić
Mail : svetozar.krstic@futura.edu.rs
Odluka o imenovanju 

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Požeška 83a, Beograd

Pozovite nas