Fakultet Futura

Zaštita podataka o ličnosti

U vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti, kao i ostvarivanjem prava zagarantovanih Zakonom, lice na koje se podaci odnose može se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti (DPO – Data Protection Officer) putem: e-mail adrese: marko.vucenovic@futura.edu.rs na broj telefona: 011/3541-449 poštom na adresu: Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Požeška 83a, Beograd
Pozovite nas