Fakultet Futura

Rasporedi

OSNOVNE STUDIJE

RASPOREDI PREDAVANJA U LETNJEM SEMESTRU

 • Raspored predavanja u letnjem semestru za studente I godine
 • Raspored predavanja u letnjem semestru za studente II godine
 • Raspored predavanja u letnjem semestru za studente III godine
 • Raspored predavanja u letnjem semestru za studente IV godine

Junski ispitni rok

Raspored ispita

 • Raspored ispita za I godinu
 • Raspored ispita za II godinu
 • Raspored ispita za III godinu
 • Raspored ispita za IV godinu

Rok za prijavu ispita je do 05.06.2023. u 23:59 časova.

Julski ispitni rok

Master studije

RASPOREDI PREDAVANJA U LETNJEM SEMESTRU

 • Raspored predavanja u letnjem semestru za studente I godine  

Junski ispitni rok

Rok za prijavu ispita je do xx.xx.2023. u 23:59 časova.

Doktorske studije

RASPOREDI PREDAVANJA U LETNJEM SEMESTRU

 • Raspored predavanja u letnjem semestru za studente I godine
 • Raspored predavanja u letnjem semestru za studente II godine
 • Raspored predavanja u letnjem semestru za studente III godine
Pozovite nas