Učešće predstavnice Fakulteta na Međunarodnoj konferenciji održanoj u Narodnoj skupštini Srbije

U sredu 19.6.2024. godine, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, održana je konferencija „Zajedničkim naporima ka zdravoj životnoj sredini: uloga i značaj ombusmana“.

Na poziv organizatora, prestavnica Fakulteta, a ujedno i predsednica NVO Zelena Komora Srbije, Dunja Nikolić, u okviru panela “Zaštita prava na zdravu životnu sredinu: uloga i značaj preduzetnika” predstavila je reformu Zelene Komore Srbije i nove tendencije poslovanja u sektoru zelene inovacione delatnosti, bioekonomije i održivog poslovanja u Srbiji. Fakultet Futura, kao višegodišnji član i jedan od ranih osnivača Zelene Komore Srbije, pruža posvećenu akademsku podršku u razvoju primenjenih modela cirkularne, kao i  ekonomije klimatskih promena u Srbiji.

Kancelarija Zaštitnika građana u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji  organizovala je ovu konferenciju u cilju da se kroz razmenu iskustava i primera dobre prakse osvetle najaktuelniji izazovi i ponude rešenja u oblasti zaštite životne sredine kao ključne teme koja oblikuje budućnost i napredak savremenog društva. Konferencija je okupila predstavnike institucija ombudsmana u regionu i šire kao i predsavnike nadležnih organa zakonodavne, sudske i izvršne vlasti na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i međunarodnih organizacija.

Pozovite nas