futura.korisnik

futura.korisnik

Kandidat – Jasna Trifunović

Dana 07.09.2023. godine sa početkom u 11.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Cirkularni mentalitet za ekološki prosperitet“, kandidatkinje Jasne Trifunović.

Konkurs

K O N  K U R S   za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta: Nastavnik za uže naučne oblasti: biologija životne sredine i  primenjena ekologija, –  jedan izvršilac.   Način prijave: Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja,…

Konkurs

K O N K U R S za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta: Nastavnik za uže naučne oblasti: primenjena hemija–  jedan izvršilac. Način prijave: : Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja, potrebno je da popune prijavu koju…

BIODINAMIČKA POLjOPRIVREDA – Uroš Basta

Biodinamička polјoprivreda je poseban oblik organske polјoprivrede koji je razvio poznati austrijski filozof, naučnik i pisac Rudolf Štajner početkom dvadesetog veka. Osnovna Štajnerova teza bila je postojanje „životne sile“ u polјoprivrednim kulturama i zemlјištu. Ove „životne snage“ se smanjuju i…

Kandidat – Vladimir Pucar

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 13.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Udesi i akcidenti u gradnji objekta visokogradnje“, kandidata Vladimira Pucara.

Kandidat – Milica Lončarević

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 12.30 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Ekološki rizici u urbaniim i ruralnim sredinama u kontekstu ugrožavanja bezbednosti životne sredine“, kandidatkinje Milice Lončarević.

Kandidat – Tijana Stojanović

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Teorijski koncept i promenljivosti ekološke kulture u društvu kroz okvir ekološke i bezbednosti životne sredine“, kandidatkinje Tijane Stojanović.

Pozovite nas