futura.korisnik

futura.korisnik

Studijska poseta prvoj hidrocentrali u Užicu

U okviru realizacije terenske nastave na predmetu Obnovljivi izvori energije, organizovana je studijska poseta studenata druge godine Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura ,,Hidrocentrali pod gradom“ u Užicu. Hidrocentrala je izgrađena 1900. godine po Teslinom modelu, svega 5 godina nakon hidrocentrale…

TERENSKА NASTAVА – Jezera i planine Beograda

U okviru nastavnog plana iz predmeta Upravljanje resursom zemljišta; Biološki visokovredni proizvodni sistemi; Održivi turizam u službi ruralnog razvoja i Vrednovanje prirodnih resursa, održana je terenska nastava studenata osnovnih akademskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura na području periurbane zone…

Konkurs

K O N  K U R S   za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta: Nastavnik za užu naučnu oblast: Prirodni i antropogeni rizici i hazardi – jedan izvršilac.   Način prijave: Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja,…

Stručna praksa u JKP Duboko Užice

Fakultet Futura je u sklopu realizacije projektnih aktivnosti organizovao obaveznu stručnu praksu za studente osnovnih studija. U toku četvorodnevnog boravka u Užicu, studenti su zajedno sa asistentom, i ujedno članom projektnog tima, uradili morfologiju mešovitog i odvojenog komunalnog otpada devet…

PRIJAVE ZA STIPENDIJE

Fondacija Konrad Adenauer je  raspisala  konkurs za dodelu stipendije za studente/kinje koji studiraju u Republici Srbiji za 2024 / 2025 godinu. U prilogu su detaljne informacije o uslovima konkursa, listu neophodne dokumentacije, kao  i prijavni formular. Opšte informacije, uslovi konkursa…

Pozovite nas