Naučno-istraživački projekti

NAUČNO –ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

(Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije)
R.B.PeriodNAZIV PROJEKTASTATUS FAKULTETA
1.2011-2019Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agro-energetskih useva

(TR31078)

Nosilac
2.2011-2019Istorija srpske filozofije

(ON 179064)

Partner
3.2011-2018Proučavanje biljnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilju razvoja metoda bioracionalne zaštite bilja i proizvodnje bezbedne hrane

(TR31043)

Partner
4.2011-2018Fizika uređenih nanostruktura i novih materijala u fotonici (ON171005)Partner
5.2011-2018Istraživanje klimatskih promena i njihovih uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaj, adaptacija i ublažavanje

(III43007)

Partner
6.2011-2018Ekološka i virusološka istraživanja prisustva emerging zoonoza u rezervatima prirode Republike Srbije

(TR37015)

Partner
7.2009-2010Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu

(TR20208)

Nosilac