Uvid javnosti – doktorske disertacije

Zuhra (Bashir Ibrahim) Tenish

Zuhra (Bashir Ibrahim) Tenish

Izvestaj komisije Doktorska disertacija Zuhra Tenish

Mounira Seliman Elazabi

Mounira Seliman Elazabi

Izveštaj komisije Doktorska disertacija

Natalija Gritner

Natalija Gritner

Izvestaj komisije  Doktorska disertacija

Taher Mohamed Alzarog

Taher Mohamed Alzarog

Doktorska disertacija Izveštaj komisije

YASSIN MOHAMED G. ZAITOUNI

YASSIN MOHAMED G. ZAITOUNI

Izveštaj komisije Doktorska disertacija

Samia Ahmed Elbahi

Samia Ahmed Elbahi

Master rad Izveštaj komisije

Dragana Kalabić

Dragana Kalabić

Doktorska disertacija Izveštaj komisije

Tatjana Ratknić

Tatjana Ratknić

Doktorska disertacija Izveštaj komisije

Sane Masod Abdulqader

Sane Masod Abdulqader

Izveštaj komisije Doktorska disertacija