Fakultet za primenjenu ekologiju Futura osnovan je u okviru Univerziteta Singidunum u Beogradu, 2006. godine (registrovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i to Odlukom o osnivanju broj 612-00-00271/2005-04 od 23.02.2006. godine) sa programom Primenjene ekologije za studente osnovnih studija, master programima: Integralno upravljanje prirodnim resursima , Zaštita životne sredine, Upravljanje rizicima u životnoj sredini, programom doktorskih studija: Održivi razvoj i životna sredina 
Studijski programi su akreditovani 2008, 2009 i 2015. godine (Osnovne akademske studije i Master akademske studije); i 2012 Doktorske akademske studije.
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura je razvio kapacitete da realizuje složene projektne aktivnosti   u oblasti:

 1. upravljanje otpadom
 2. zaštita i konzervacija prirode
 3. ITtehnologija u funkciji primenjene ekologije (GIS i Modelovanje)
 4. ekoremedijacije zemljišta i površinskih vodotokova
 5. studijski i istraživački rad u oblasti upravljanja rizicima u životnoj sredini, klimatskim promena, menadžmenta u zaštićenim područjima, ekonomije prirodnog kapitala i ruralnog razvoja.

Fakultet organizuje specijali specijalističke kurseve i dodatnu obuku:

 1. upravljanje složenim projektima u zaštiti životne sredine
 2. menadžment u zaštićenim prirodnim dobrima
 3.  ekološki informacioni sistemi
 4. održivi ruralni razvoj
 5. procena rizika i procena uticaja aktivnosti i objekata u na životnu sredine.

Projektne aktivnosti Fakultet ralizuje kroz naučno-istraživački centar u čijem sastavu se nalaze:

 1. CRM (Centar za ruralni menadžment);
 2. CERM (Centar za ekoremedijaciju);
 3. CEB (Centar za ekobezbednost);
 4. CER (Centar za ekonomiju resursa);
 5. CIE (Centar za integrativnu ekologiju);


Podrška nastavnim i projektnim aktivnostima obezbeđuje se preko multimedijalnog centra i centra za karijerno vođenje studenata.
EuropeAid ID RS-2010-DOZ-300465803.