Fakultet Futura

Osnovne akademske studije

Studijski programi (8 semestara)

Broj studenata: 40

Obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za integralnu zaštitu, kontrolu, obnavljanje i očuvanje integriteta i kvaliteta životne sredine sa težištem na sintezi strukture geofizičke, biohemijske, informatičko-tehnološke i pravno-ekonomske analitike životne sredine.

Nakon završetka OAS Zaštita životne sredine studenti stiču zvanje Diplomirani analitičar zaštite životne sredine

Broj studenata: 40

Primenjena ekologija je  interdisciplinarni program koji obrazuje stručnjake  za bavljenje istraživanjem i praktičnim primenama znanja na čijoj osnovi se razviju projekti i efikasne strategije za upravljanje i zaštitu životne sredine.

Program nudi 2 izborna modula:

  1. Upravljanje projektima u zaštite životne sredine – osposobljava stručnjake za planiranje i realizaciju projekat u oblasti praktične zaštite prirodnih resursa;
  2. Cirkularna ekonomija – osposobljava stručnjake za razumevanje i primenu ekonomskih modela koji se zasnivaju principima održivosti ekonomije kroz racionalno planiranje proizvodnje i potrošnje, energetsku efikasnost i ekološko prostorno planiranje.

 

Nakon završetka OAS Primenjena ekologija studenti stiču zvanje Diplomirani stručnjak za zaštitu životne sredine