Fakultet Futura

Prelazak sa drugih fakulteta

Fakultet Futura pruža priliku kandidatima koji već studiraju na nekom fakultetu ili visokoj školi, da nastave svoje studiranje na osnovnim akademskim studijama.

PRIJAVITE SE U DVA KORAKA

Korak 1. Prijava

Kandidat koji prelazi sa drugih fakulteta, može se prijaviti putem elektronske prijave ili da na mail adresu info@futura.edu.rs pošalje sledeće podatke:

* Ime i prezime kandidata

* Naziv studijskog programa za koji se kandidat interesuje

* Uverenje o položenim ispitima na prethodnim studijama (sa istaknutim ESP bodovima)
* Plan i program po kojem je kandidat studirao

Korak 2. Određivanje uslova za prelazak na Fakultet Futura

Na osnovu dostavljene dokumentacije, komisija fakulteta utvrđuje predlog nastavka studiranja.

Kandidatu se dostavlja odgovor sa sledećim podacima: broj priznatih ispita, predlog upisa na odgovarajuću godinu, broj i naziv eventualnih diferencijalnih ispita, kao i školarina kreirana na osnovu predloga.

Napomena: Nije potrebno prvo položiti difrencijalne ispite kako bi se stekao uslov za slušanje naredne godine, već se diferencijalni ispiti mogu polagati u toku godine.

Upis

Kandidati koji prelaze sa drugih fakulteta oslobođeni su polaganja prijemnog ispita.

Kako bi izvršio upis na fakultet kandidat treba da u roku od mesec dana priloži neophodnu dokumentaciju.

Pozovite nas