Upis je u toku!

Upis

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Uslov za upis kandidata na I godinu studija je završena srednja škola. Rangiranje studenata vrši se na osnovu dva kriterijuma:

Uspeh iz srednje škole (60 bodova), Rezultati provere sposobnosti i sklonosti kandidata putem intervjua (40 bodova), Nagrade na takmičenjima ili inostrane preporuke (10 bodova)

Nakon što student dostavi potrebnu dokumentaciju dobiće svoj termin za intervju. Intervju sa studentima obavljaće naša stručna komisija . Konačna rang lista upisanih studenata biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu fakulteta. Prijave za upis slati na imejl adrese  upis@futura.edu.rs. Telefon za informacije o upisu: 062 154 00 33.

Komisija:

Pozovite nas