Odbrana diplomskog rada, Jovana Maksimovića

Dana 28.6.2024. godine sa početkom u 12 časova na Zasavici održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Jovana Maksimovića pod naslovom „Ekološki pragmattizam kroz paradigmu kružne ekonomije“.
Kandidat je dužan da se javi u biblioteku minimum pola sata pre zakazane odbrane kako bi regulisao sve administrativne obaveze koje uključuju popunjavanje ŠV-50 obrasca, Izjave o autorstvu i Ankete za svršene studente.
Kako bi se osigurao visok kvalitet odbrane diplomskog rada, kandidat je dužan da u dogovoru sa mentorom napravi ppt prezentaciju uz pomoć koje će predstaviti rezultate svog rada.
Kandidat je takođe dužan da na dan odbrane donese četiri odštampana primerka diplomskog rada, od kojih će minimum dva biti tvrdog poveza. Poželjno je da kandidat pripremi još jedan primerak diplomskog rada koji će ostati u njegovoj ličnoj arhivi.
U skladu sa smernicama za odbranu diplomskog rada, podsećamo kandidata da je odbrana diplomskog rada svečan i javan čin, te ga molimo da pozove svoju porodicu i prijatelje da prisustvuju istom. Kandidat koji ne bude imao, na ovaj način, obezbeđenu “javnost” neće biti u mogućnosti da pristupi odbrani i mentor je dužan da odbranu odloži do ispunjenja traženih uslova

 

Pozovite nas