Konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta:
1. Nastavnik za uže naučne oblasti: klimatske promene – jedan izvršilac.
2. Nastavnik za uže naučne oblasti: biologija životne sredine – jedan izvršilac.

Način prijave: Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja, potrebno je da popune prijavu koju mogu da preuzmu na sajtu Fakulteta na adresi www.futura.edu.rs
Popunjena prijava i dopunska dokumentacija (overene kopije diploma; spisak objavljenih radova; očitanu ličnu kartu ili kopiju lične karte bez čipa; uverenje nadležnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi) dostavljaju se elektronski na mejl konkurs@futura.edu.rs i poštom ili lično na adresu: Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, Požeška 83a, u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja konkursa.

Pozovite nas