Najava – doktorske disertacije

Kandidat – Milana Jelenković

Kandidat – Milana Jelenković

Dana 14.10.2020. sa početkom u 12.00 časova u informatičkom kabinetu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Milana Jelenkovića „Električna vozila – ekološke prednosti i mane„.

KANDIDAT – YASSIN MOHAMED G. ZAITOUNI

KANDIDAT – YASSIN MOHAMED G. ZAITOUNI

U skladu sa čl. 27. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, dekan Fakulteta dana 18. novembra 2019. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Yassin Mohamed G. Zaitouni pod nazivom „Ekosistemski potencijali i održivi razvoj zaštićenih područja Libije“ za 20. novembar 2019. godine, u 09.00 časova, u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, Bulevar Vojvode Mišića 37, Beograd, sala Tesla.

Kandidat – Samia Ahmed Elbahi

Kandidat – Samia Ahmed Elbahi

Dana 30. MAJA 2019., sa početkom u 11:00 časova MSc Samia Ahmed Elbahi iz Libije pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom “Sorbciona svojstva ljuski jaja u procesu eliminisanja olova i kadmijuma iz slatke vode”.  

Kandidat – Dragana Kalabić

Kandidat – Dragana Kalabić

Dana 11. FEBRUARA 2019. sa početkom u 13:00 časova, Dragana Kalabić, master iz Beograda, pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Ekoremedijacioni plan brownfield investicionih lokacija – studija slučaja JP EPS“.  

Kandidat – Tatjana Ratknić

Kandidat – Tatjana Ratknić

Dana 03. JULA 2018, sa početkom u 13:00 časova Msc Tatjana Ratknić iz Beograda pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Intergralni model zaštite i upravljanja rizicima od šumskih požara u Republici Srbiji“.  

Kandidat – Radomir Mandić

Kandidat – Radomir Mandić

Dana 26. aprila 2018., sa početkom u 13:00 časova, mr Radomir Mandić iz Beograda pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Ekološko-proizvodni potencijali i unapređenje sistema kontrole sakupljanja, korišćenja i prometa divljih vrsta biljaka, gljiva i životinja u Republici Srbiji“.

Kandidat – Sanaa Masod Abdulquader

Kandidat – Sanaa Masod Abdulquader

Dana 27. aprila 2018., sa početkom u 12:00 časova,  Sanaa Masod Abdulquader iz Libije pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Karakteristike prirodne i antropogeno izazvane radioaktivnosti Stare planine i njen uticaj na životnu sredinu“.

Kandidat – Ayiman Omar Alkhammas

Kandidat – Ayiman Omar Alkhammas

Dana 13. februara 2018., sa početkom u 13:00 časova, Ayiman Omar Alkhammas iz Libije pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Uticaj agroekoloških i zemljišnih uslova Podunavlja i Posavine na morfološke i proizvodne osobine korasan pšenice i mogućnost introdukcije u Libiji“.

Kandidat – Mohamed Ahmed Salih Hassan

Kandidat – Mohamed Ahmed Salih Hassan

Dana 12. februara 2018., sa početkom u 12:00 časova, Mohamed Ahmed Salih Hassan iz Libije pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Uticaj dezertifikacije na poljoprivredne proizvode u Libiji“.

Kandidat – Halima Mabrouk Shaeban Elgamoudi

Kandidat – Halima Mabrouk Shaeban Elgamoudi

Dana 12. decembra 2017., sa početkom u 14:00 časova, Halima Mabrouk Shaeban Elgamoudi iz Libije pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom: „Primena fizičkih, hemijskih i bioloških metoda u ekoremedijaciji vodotoka – studija slučaja reke Drine“.