Категорија Najava – doktorske disertacije

Kandidat – Mohamed Elahmar

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 20. decembra 2022. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata pod nazivom „Utvrđivanje uticaja prirodnih i sintetičkih đubriva: na otpornost korova i useva…

Kandidat – Zuhra Tenish

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 11. oktobra 2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Zuhra Tenish pod nazivom „Ekološka bezbednost i kvalitet životne sredine u Tripoliju“, za…

Kandidat – Ivana Šekler

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana  28. juna 2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Ivane Šekler pod nazivom „ “Ekološki, upotrebni i mitigacioni potencijali vrste Miscanthus x giganteus (greef…

Kandidat – Mounire Seliman O. Elazabi

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 10. maja 2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Mounire Seliman O. Elazabi pod nazivom „Socijalno-ekonomske determinante i paradigme koncepta održivog razvoja Libije“ za 17. maj 2021. godine u 12.00h, u prostorijama…

Kanditat – Natalija Adamović Grittner

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 27. aprila 2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Natalije Adamović Grittner pod nazivom „ Agro-ekološki i ekonomski potencijal genetičkih resursa Srbije za 05. maj 2021. godine u 14.00h, u prostorijama Fakulteta za primenjenu…

Kandidat – Samia Ahmed Elbahi

Dana 30. MAJA 2019., sa početkom u 11:00 časova MSc Samia Ahmed Elbahi iz Libije pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom “Sorbciona svojstva ljuski jaja u procesu eliminisanja olova i kadmijuma iz slatke vode”.  

Kandidat – Dragana Kalabić

Dana 11. FEBRUARA 2019. sa početkom u 13:00 časova, Dragana Kalabić, master iz Beograda, pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Ekoremedijacioni plan brownfield investicionih lokacija – studija slučaja JP EPS“.  

Kandidat – Tatjana Ratknić

Dana 03. JULA 2018, sa početkom u 13:00 časova Msc Tatjana Ratknić iz Beograda pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Intergralni model zaštite i upravljanja rizicima od šumskih požara u Republici Srbiji“.