Kategorija Najava – doktorske disertacije

Kandidat Radmila Šerović

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Svetozar Krstić dana 12 septembra 2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidatkinje Radmile Šerović  pod nazivom „Mogućnost ekološki prihvatljivog korišćenja solidifikovanih frakcija industrijskog otpada u…

Kandidat – Slobodan Stefanović

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Svetozar Krstić dana 12 septembra 2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidatkinje Radmile Šerović  pod nazivom „Mogućnost ekološki prihvatljivog korišćenja solidifikovanih frakcija industrijskog otpada u…

Kandidat – Severin Sikanja

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Svetozar Krstić dana 30 marta 2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Severina Šikanje pod nazivom „Dendroklimatološla istraživanja hrasta sladuna    (Quercus frainetto Ten.)  na području šumadijskog okruga“, za…

Kandidat – Mohamed Elahmar

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 20. decembra 2022. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata pod nazivom „Utvrđivanje uticaja prirodnih i sintetičkih đubriva: na otpornost korova i useva…

Kandidat – Zuhra Tenish

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 11. oktobra 2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Zuhra Tenish pod nazivom „Ekološka bezbednost i kvalitet životne sredine u Tripoliju“, za…

Kandidat – Ivana Šekler

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana  28. juna 2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Ivane Šekler pod nazivom „ “Ekološki, upotrebni i mitigacioni potencijali vrste Miscanthus x giganteus (greef…

Kandidat – Mounire Seliman O. Elazabi

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 10. maja 2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Mounire Seliman O. Elazabi pod nazivom „Socijalno-ekonomske determinante i paradigme koncepta održivog razvoja Libije“ za 17. maj 2021. godine u 12.00h, u prostorijama…

Kanditat – Natalija Adamović Grittner

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 27. aprila 2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Natalije Adamović Grittner pod nazivom „ Agro-ekološki i ekonomski potencijal genetičkih resursa Srbije za 05. maj 2021. godine u 14.00h, u prostorijama Fakulteta za primenjenu…

Pozovite nas