Obeležen Međunarodni dan zaštite biodiverziteta na FPE Futura

Povodom Dana biodiverziteta, u sredu 22. maja 2024. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura održana je panel diskusija.
Nakon pozdravnih reči v.d. dekana prof. dr Mirjane Bartule i uvodnog obraćanja prof. dr Vitomira Ćupića, redovnog profesora FPE Futura, govornici su bili:
Goran Marjanović, inženjer telekomunikacija, jedan od najvećih svetskih eksperata za rad i delo Nikole Tesla na temu: „KLIMATSKE PROMENE I NJIHOV UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU“,
dr Dragana Đorđević, doktor hemijskih nauka, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Rukovodilac centra izuzetnih vrednosti za hemiju i inženjering životne sredine, Nacionalni savet za nauku, na temu: „ATMOSFERSKI AEROSOLI KAO ZAGAĐIVAČI VAZDUHA“ i
Branislav Pajić, dipl.inženjer i pčelar, vlasnik poljoprivrednog gazdinstva, na temu „PRIRODA I ZDRAVLJE“.
Nakon izlaganja panelista, usledila su pitanja publike i diskusija sa osvrtom na zaključke koji ističu važnost delovanja ljudskog faktora u očuvanju životne sredine i biodiverziteta.
Pozovite nas