Fakultet Futura

Upis
Master studije

Studijski programi (2 semestra)

Upravljanje rizicima u životnoj sredini

Broj studenata: 15

Obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za integralnu zaštitu, kontrolu, obnavljanje i očuvanje integriteta i kvaliteta životne sredine sa težištem na sintezi strukture geofizičke, biohemijske, informatičko-tehnološke i pravno-ekonomske analitike životne sredine.

Ekonomija životne sredine i klimatske promene

Broj studenata: 15

Studijski program ima za cilј da pitanja zaštite životne sredine, (zagađenja, klimatske promene i očuvanje biodiverziteta) elaborira sa ekonomskog stanovišta, da razvije sposobnosti razumevanja životne sredine i resursa ekonomije, da definiše konceptualne osnove i praktične alate analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora stanja, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Opšti uslovi za upis

Kandidati za upis na jednogodišnje MASTER AKADEMSKE STUDIJE treba da imaju završene osnovne akademske studije, u najmanje četvorogodišnjem trajanju, odnosno 240 ESPB.

Na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama budući master studenti mogu ostvariti najviše 60 poena, a 40 poena se ostvaruje intervjuom.

Školarina

1500 u dinarskoj protiv vrednosti

Dinamika placanja: Prilikom upisa 300€ i 10 rata po 120€

Prelazak sa drugih univerziteta

Korak 1.
Prijava

Kandidat koji prelazi sa drugih fakulteta, može se prijaviti putem elektronske prijave ili da na mail adresu upis@futura.edu.rs pošalje sledeće podatke:
* Ime i prezime kandidata
* Naziv studijskog programa za koji se kandidat interesuje
* Uverenje o položenim ispitima na prethodnim studijama (sa istaknutim ESP bodovima)* Plan i program po kojem je kandidat studirao

Korak 2.
Određivanje uslova za prelazak na FPE Futura

Na osnovu dostavljene dokumentacije, komisija fakulteta utvrđuje predlog nastavka studiranja.
Kandidatu se dostavlja odgovor sa sledećim podacima: broj priznatih ispita, predlog upisa na odgovarajuću godinu, broj i naziv eventualnih diferencijalnih ispita, kao i školarina kreirana na osnovu predloga.
Napomena: Nije potrebno prvo položiti difrencijalne ispite kako bi se stekao uslov za slušanje naredne godine, već se diferencijalni ispiti mogu polagati u toku godine.

*Kandidati koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova su oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Kako bi izvršio upis na fakultet kandidat treba da u roku od mesec dana priloži neophodnu dokumentaciju.