Odbrana doktorske disretacije

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 15 maja 2024. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Ivana Proharske  pod nazivom „Uticaj putničkih vozila na zagađenje urbanih ekosistema“, za 29…

Pročitaj više
Pozovite nas