Kandidat – Dušan Janković

Dana 27.09.2023. godine sa početkom u 13:00 časova u Informatičkom kabinetu na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Dušana Jankovića pod naslovom „Primarno izdvojene kategorije otpada kao alternativni izvori energije u cementari “Moravacem” u Popovcu„.

Pročitaj više

Kandidat – Darko Tomić

Dana 28.09.2023. godine sa početkom u 11:00 časova u Informatičkom kabinetu na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Darka Tomića pod naslovom „Uticaj različitih motornih vozila na zagađenje vazduha„.

Pročitaj više

Kandidat – Jelena Udovičić

Dana 28.09.2023. godine sa početkom u 12:00 časova u Informatičkom kabinetu na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jelene Udovičić pod naslovom „Problem radona kao jednog od zagađivača vazduha u zatvorenim prostorijama„.

Pročitaj više

Kandidat – Lana Srdić

Dana 26.09.2023. godine sa početkom u 14.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Uticaj klimatskih promena na životinjske vrste“, kandidatkinje Lane Srdić.

Pročitaj više

Kandidat – Milica Savković

Dana 21.09.2023. godine sa početkom u 11:00 časova u Informatičkom kabinetu na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Milice Savković pod naslovom „Uloga marketinga u zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine„.

Pročitaj više

Kandidat Radmila Šerović

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Svetozar Krstić dana 12 septembra 2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidatkinje Radmile Šerović  pod nazivom „Mogućnost ekološki prihvatljivog korišćenja solidifikovanih frakcija industrijskog otpada u…

Pročitaj više

Kandidat – Slobodan Stefanović

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Svetozar Krstić dana 12 septembra 2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidatkinje Radmile Šerović  pod nazivom „Mogućnost ekološki prihvatljivog korišćenja solidifikovanih frakcija industrijskog otpada u…

Pročitaj više

Kandidat – Jasna Trifunović

Dana 07.09.2023. godine sa početkom u 11.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Cirkularni mentalitet za ekološki prosperitet“, kandidatkinje Jasne Trifunović.

Pročitaj više

Konkurs

K O N  K U R S   za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta: Nastavnik za uže naučne oblasti: biologija životne sredine i  primenjena ekologija, –  jedan izvršilac.   Način prijave: Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja,…

Pročitaj više
Pozovite nas