Kategorija Одбране завршних радова

Кандидат – Александар Павловић

Дана 12.11.2020. са почетком у 12.30 часова у информатичком кабинету Факултета за примењену екологију Футура, на адреси Пожешка 83а, одржаће се јавна одбрана дипломског рада кандидата Александра Павловића „Еколошка исплативост електричних возила„.    

Кандидат – Радомир Алексић

Дана 26.10.2020. са почетком у 11.30 часова у информатичком кабинету Факултета за примењену екологију Футура, на адреси Пожешка 83а, одржаће се јавна одбрана дипломског рада кандидата Радомира Алексића „Примена Оквирне директиве о водама на подручју слива реке Дрине“.

Кандидат – Ненад Станојковић

Дана 26.10.2020. са почетком у 12.00 часова у информатичком кабинету Факултета за примењену екологију Футура, на адреси Пожешка 83а, одржаће се јавна одбрана дипломског рада кандидата Ненада Станојковића „Мониторинг и мере за побољшање квалитета животне средине на подручју града Бора у…

Кандидат – Стефан Савић

Дана 20.10.2020. са почетком у 13.00 часова у сали Тесла Факултета за примењену екологију Футура, на адреси Булевар краља Александра 219, одржаће се јавна одбрана дипломског рада кандидата Стефана Савића „Управљање отпадом при производњи индустријских етикета за етикецију флексо штампом„.  

Кандидат – Никола Мандић

Дана 15.10.2020. са почетком у 12.00 часова у информатичком кабинету Факултета за примењену екологију Футура, на адреси Пожешка 83а, одржаће се јавна одбрана дипломског рада кандидата Николе Мандића „Нелегални прекогранични промет ретких и заштићених врста биљака, гљива и животиња“.

Pozovite nas