Kandidat – Alsadegh Ali Mohamed Zawi

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 02. marta 2022. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Alsadegh Ali Mohamed Zawia pod nazivom „Suzbijanje korova u usevu pšenice primenom herbicida i biljnih ekstrakta: razrada metoda za utvđivanje efikasnosti ekstrata“ , za 10. mart 2022. godine u 14.00h, u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Bulevar kralja Aleksandra 219, Beograd, sala Tesla.

Pozovite nas