Seddiq Mohamed Ahmed El Musafah

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Svetozar Krstić dana 07. juna 2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Seddiq Mohamed Ahmed El Musafah pod nazivom „Karakteristike  klijanja i rasta zrna kao kriterijum selekcije za toleranciju na salinitet i sušu kod hlebne pšenice“, za 16. jun 2023. godine u 14.00h, u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Požeška 83a, Beograd. 07

Pozovite nas