Kandidat – Zuhra Tenish

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 11. oktobra 2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Zuhra Tenish pod nazivom „Ekološka bezbednost i kvalitet životne sredine u Tripoliju“, za 15. novembar 2021. godine u 12.00h, u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Bulevar kralјa Aleksandra 219, Beograd, sala Tesla.