Kandidat – Slobodan Stefanović

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Svetozar Krstić dana 12 septembra 2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidatkinje Radmile Šerović  pod nazivom „Mogućnost ekološki prihvatljivog korišćenja solidifikovanih frakcija industrijskog otpada u građevinskoj industriji“, za 26 septembar 2023. godine u 16.00h, u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Požeška 83a, Beograd.

Pozovite nas