Kandidat – Severin Sikanja

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Svetozar Krstić dana 30 marta 2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Severina Šikanje pod nazivom „Dendroklimatološla istraživanja hrasta sladuna    (Quercus frainetto Ten. na području šumadijskog okruga“, za 07. april 2023. godine u 13.00h, u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Požeška 83a, Beograd

Pozovite nas