Kandidat – Ivana Šekler

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana  28. juna 2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Ivane Šekler pod nazivom „ “Ekološki, upotrebni i mitigacioni potencijali vrste Miscanthus x giganteus (greef et deu) u Srbiji“” za 05. jula 2021. godine u 14.00h, u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Bulevar kralјa Aleksandra 219, Beograd, sala Tesla.

Pozovite nas