Kandidat – Mohamed Elahmar

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 20. decembra 2022. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata pod nazivom „Utvrđivanje uticaja prirodnih i sintetičkih đubriva: na otpornost korova i useva i životnu sredinu“, za 26.decembar 2022. godine u 11.00h, u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Požeška 83a, Beograd

Pozovite nas