Kategorija Najava master radova

Kandidat – Jelena Milovanović

Dana 05.10.2023. godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Kimatske promene i njihov uticaj na ekosisteme okeana i mora“, kandidatkinje Jelene Milovanović..

Kandidat – Lana Srdić

Dana 26.09.2023. godine sa početkom u 14.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Uticaj klimatskih promena na životinjske vrste“, kandidatkinje Lane Srdić.

Kandidat – Jasna Trifunović

Dana 07.09.2023. godine sa početkom u 11.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Cirkularni mentalitet za ekološki prosperitet“, kandidatkinje Jasne Trifunović.

Kandidat – Vladimir Pucar

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 13.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Udesi i akcidenti u gradnji objekta visokogradnje“, kandidata Vladimira Pucara.

Kandidat – Milica Lončarević

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 12.30 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Ekološki rizici u urbaniim i ruralnim sredinama u kontekstu ugrožavanja bezbednosti životne sredine“, kandidatkinje Milice Lončarević.

Kandidat – Tijana Stojanović

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Teorijski koncept i promenljivosti ekološke kulture u društvu kroz okvir ekološke i bezbednosti životne sredine“, kandidatkinje Tijane Stojanović.

Kandidat – Miloš Pešić

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 11.30 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Zaštita životne sredine u RB Kolubara“, kandidata Miloša Pešića.

Kandidat – Lazara Vukadinović

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 11.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Aerozagađenje u urbanim sredinama, studija slučaja kvaliteta vazduha 2017-2021 godina“, kandidata Lazara Vukadinovića.

Kandidat – Abdualadim Khalifa Abdulla

Dana 10.03.2023. godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Uticaj klimatskih promena na održivi razvoj životne sredine“, kandidata Abdualadim Khalifa Abdulla.

Kandidat – Sanja Rajlić

Dana 29.11.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada   „Uloga fitoremedijacije u zaštiti životne sredine„ kandidatkinje Sanje Railić.

Pozovite nas