Kategorija Najava master radova

Kandidat – Alekandar Pavlović

Dana 28.02.2024. godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada ,„Obnovljivi izvori energije i klimatske promene’“ kandidata Aleksandra Pavlovića.

Kandidat – Gordana Stamatović

Dana 12.02.2024. godine sa početkom u 14.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar despota Srefana 57, održaće se javna odbrana master rada ,„Ekološki akcidenti uzrokovani antropogenim faktorima i njihove posledice’“ kandidatkinje Gordane…

Kandidat – Jelena Milovanović

Dana 05.10.2023. godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Kimatske promene i njihov uticaj na ekosisteme okeana i mora“, kandidatkinje Jelene Milovanović..

Kandidat – Lana Srdić

Dana 26.09.2023. godine sa početkom u 14.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Uticaj klimatskih promena na životinjske vrste“, kandidatkinje Lane Srdić.

Kandidat – Jasna Trifunović

Dana 07.09.2023. godine sa početkom u 11.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Cirkularni mentalitet za ekološki prosperitet“, kandidatkinje Jasne Trifunović.

Kandidat – Vladimir Pucar

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 13.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Udesi i akcidenti u gradnji objekta visokogradnje“, kandidata Vladimira Pucara.

Kandidat – Milica Lončarević

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 12.30 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Ekološki rizici u urbaniim i ruralnim sredinama u kontekstu ugrožavanja bezbednosti životne sredine“, kandidatkinje Milice Lončarević.

Kandidat – Tijana Stojanović

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Teorijski koncept i promenljivosti ekološke kulture u društvu kroz okvir ekološke i bezbednosti životne sredine“, kandidatkinje Tijane Stojanović.

Kandidat – Miloš Pešić

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 11.30 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Zaštita životne sredine u RB Kolubara“, kandidata Miloša Pešića.

Kandidat – Lazara Vukadinović

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 11.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Aerozagađenje u urbanim sredinama, studija slučaja kvaliteta vazduha 2017-2021 godina“, kandidata Lazara Vukadinovića.

Pozovite nas