Najava master radova

Kandidat – Rabaa Omer Aborwais

Kandidat – Rabaa Omer Aborwais

Javna odbrana master rada kandidata  Rabaa Omer Aborwais  pod naslovom  „Savremeni trendovi upravljanja farmaceutskim otpadom u cilju zaštite životne sredine“ , održaće se u sredu 14.10.2020. godine sa početkom u 14:45 , adresa: Bulevar kralja Aleksandra 219.

Kandidat – Mustafa Amer El Shmam

Kandidat – Mustafa Amer El Shmam

Javna odbrana master rada kandidata Mustafe Amer El Shmam pod naslovom  „Uticaj zdravstvene krize na održivi razvoj“ , održaće se u sredu 14.10.2020. godine sa početkom u 14:00 , adresa: Bulevar kralja Aleksandra 219.

Kandidat – Jelena Stevanović

Kandidat – Jelena Stevanović

Javna odbrana master rada kandidatkinje Jelene Stevanović pod naslovom  „CIRKULARNA EKONOMIJA ZA EKOLOŠKU BEZBEDNOST“, održaće se u ponedeljak 31.08.2020. godine sa početkom u 11:00 u kabinetu poslediplomskih studija, adresa: Požeška 83a.

Kandidat – Mune Rajab

Kandidat – Mune Rajab

Javna odbrana master rada kandidatkinje Mune Rajab pod naslovom  „Uticaj medicinskog otpada na životnu sredinu“ , održaće se u utorak 23.06.2020. godine sa početkom u 13:00 u kabinetu poslediplomskih studija , adresa: Požeška 83a.  17

Kandidat – Karkad Amjed

Kandidat – Karkad Amjed

Javna odbrana master rada kandidata Karkad Amjed pod naslovom “DIZAJNIRANJE I PREDLOG PRIMENE OKVIRA ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM U LOKALNIM BOLNICAMA U LIBIJI“ , održaće se u utorak 27.12.2019. godine sa početkom u 12:00 u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, adresa: Bulevar vojvode Mišića 37.

Kandidat – Fathi Saket

Kandidat – Fathi Saket

Javna odbrana master rada kandidata Fathi Saket pod naslovom  “Ekološko ekonomski faktori razvoja Libijskog stanovništva“ , održaće se u sredu 17.07.2019. godine sa početkom u 11:00 u sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, adresa: Bulevar vojvode Mišića 37. 

Kandidat – Jamal Alalwe

Kandidat – Jamal Alalwe

Javna odbrana master rada kandidata Jamal Alalwe pod naslovom „Uloga ekoloških vrednosti i stavovi lokalnog stanovništva u upravljanju prirodnim resursima u priobalju Libije„, održaće se u sredu 17.07.2019. godine sa početkom u 10:00 u sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, adresa: Bulevar vojvode Mišića 37.

Kandidat – Aleksandar Rakić

Kandidat – Aleksandar Rakić

Javna odbrana master rada kandidata Aleksandra Rakića pod naslovom „ Metodologija tretiranja otpada i otpadnih voda u “JKP-Duboko“-Užice primenom novih sistema koji doprinose očuvanju i zaštiti životne sredine„, održaće se u petak 05.07.2019. godine sa početkom u 12h u sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, adresa: Bulevar vojvode Mišića 37.

Kandidat – Nesrin Saleh Ali Abdulnab

Kandidat – Nesrin Saleh Ali Abdulnab

avna odbrana master rada kandidatkinje Nesrin Saleh Ali Abdulnabi pod naslovom „Merenje efikasnosti biološke azotofiksacije uz korišćenje izotopa azota  N15 na biljci nautu“ , održaće se u sredu 19.06.2019. godine sa početkom u 11h u sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, adresa: Bulevar vojvode Mišića 37.

Kandidat – Obrad Vujović

Kandidat – Obrad Vujović

Javna odbrana master rada kandidata Obrada Vujovića pod naslovom „Korišćenje aktivnih solarnih sistema za uvećanje energetske efikasnosti objekata i drugi aspekti primene solarnih sistema na stambenim zgradama ili drugim mobjektima u komercijalne svrhe“, održaće se u utorak 21.05.2019. godine sa početkom u 11h u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, adresa: Bulevar vojvode Mišića 37.