Kandidat – Jasna Trifunović

Dana 07.09.2023. godine sa početkom u 11.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Cirkularni mentalitet za ekološki prosperitet“, kandidatkinje Jasne Trifunović.

Pozovite nas