Kandidat – Miloš Pešić

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 11.30 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Zaštita životne sredine u RB Kolubara“, kandidata Miloša Pešića.
Pozovite nas