Kandidat – Milica Lončarević

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 12.30 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Ekološki rizici u urbaniim i ruralnim sredinama u kontekstu ugrožavanja bezbednosti životne sredine“, kandidatkinje Milice Lončarević.

Pozovite nas