Kandidat – Lana Srdić

Dana 26.09.2023. godine sa početkom u 14.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Uticaj klimatskih promena na životinjske vrste“, kandidatkinje Lane Srdić.

Pozovite nas