Kandidat – Jelena Milovanović

Dana 05.10.2023. godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Kimatske promene i njihov uticaj na ekosisteme okeana i mora“, kandidatkinje Jelene Milovanović..

Pozovite nas