Kandidat – Alekandar Pavlović

Dana 28.02.2024. godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada ,„Obnovljivi izvori energije i klimatske promene’“ kandidata Aleksandra Pavlovića.

Pozovite nas