Kandidat – Vladimir Pucar

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 13.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Udesi i akcidenti u gradnji objekta visokogradnje“, kandidata Vladimira Pucara.

Pozovite nas