Kandidat – Tijana Stojanović

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Teorijski koncept i promenljivosti ekološke kulture u društvu kroz okvir ekološke i bezbednosti životne sredine“, kandidatkinje Tijane Stojanović.
Pozovite nas