Najava diplomskih radova

Kandidat – Saša Savić

Kandidat – Saša Savić

Dana 21.12.2015. sa početkom u 12.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Saše Savića pod naslovom „Stanje i posledice degradacije životne sredine na području grada Šapca„. Odluka o podobnosti teme diplomskog rada

Kandidat – Aleksandra Anđelić

Kandidat – Aleksandra Anđelić

Dana 21.12.2015. sa početkom u 11.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Aleksandre Anđelić pod naslovom „Anketiranje poljoprivrednih proizvođača na teritoriji opštine Vršac kao osnova za podizanje svesti lokalne zajednice o bezbednoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja„. Odluka o podobnosti teme diplomskog rada

Kandidat – Ivana Ajduković

Kandidat – Ivana Ajduković

Dana 14.12.2015. sa početkom u 14.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ivane Ajduković pod naslovom „Smanjenje ranjivosti lokalne zajednice na prirodne katastrofe – adaptacija na klimatske promene„. Odluka o podobnosti teme diplomskog rada  

Kandidat – Sami Isse

Kandidat – Sami Isse

Dana 4.12.2015. sa početkom u 12.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Sami Isse pod naslovom „Zagađenje mora naftom i njenim derivatima sa osvrtom na Meksički zaliv“. Odluka o podobnosti teme diplomskog rada

Kandidat – Jovana Pavlović

Kandidat – Jovana Pavlović

Dana 9.11.2015. sa početkom u 15.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jovane Pavlović pod naslovom „Prevencija, tretman i skladištenje opasnog industrijskog otpada u Republici Srbiji„.“ Odluka o podobnosti teme diplomskog rada

Kandidat – Mila Vukašinović

Kandidat – Mila Vukašinović

Dana 4.11.2015. sa početkom u 14.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Mile Vukašinović pod naslovom„Kapaciteti lokalnih zajednica u regionu Podrinja za upravljanje rizicima od prirodnog hazarda“. Odluka o podobnosti teme diplomskog rada

Kandidat – Siniša Jovanović

Kandidat – Siniša Jovanović

Dana 3.11.2015. sa početkom u 12.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Siniše Jovanovića pod naslovom „Turizam u zaštićenom prirodnom dobru klisure reke Gradac“. Odluka o podobnosti teme

Kandidat – Ružica Mitić

Kandidat – Ružica Mitić

Dana 22.10.2015. sa početkom u 12.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ružice Mitić pod naslovom „Biologija, ekologija i konzervacioni status sporog lorisa (Nycticebus coucang)„. Odluka o podobnosti teme diplomskog rada

Kandidat – Ivana Đukić

Kandidat – Ivana Đukić

Dana 20.10.2015. sa početkom u 11.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ivane Đukić pod naslovom „Izazovi upravljanja Predelom izuzetnih odlika Ovčarsko-Kablarska klisura“. Odluka o podobnosti teme diplomskog rada

Kandidat – Tamara Panić

Kandidat – Tamara Panić

Dana 19.10.2015. sa početkom u 11.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tamare Panić pod naslovom „Značaj i stepen ugroženosti reliktne i endemične flore Nacionalnog parka Đerdap„. Odluka o podobnosti teme diplomskog rada