Futura

Futura

Kandidat – Tanja Aleksov

Dana 14.11.2019. sa početkom u 13.00 časova u Sali Miscanthus Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tanje Aleksov „Rezidue pesticida u zemljištu i njihov uticaj na životnu sredinu„.

Kandidat – Biljana Bradić

Dana 13.11.2019. sa početkom u 11.30 časova u Sali Miscanthus Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Biljane Bradić „Rezervat biosfere „Park prirode Golija Studenica“ u funkciji održivog razvoja„.

Studentska poseta SRP Zasavica i oglednom polju Fakulteta

Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura su u subotu 26.10.2019, u pratnji profesora i asistenata, posetili Specijalni rezervat prirode Zasavica i ogledno polje Fakulteta na Sadžaku-Noćaj. Studentska poseta je organizovana u okviru praktične i terenske nastave iz predmeta Zaštita biodiverziteta,…

Pozovite nas