Kandidat – Denis Ostojić

Dana 14.9.2017. sa početkom u 12.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Denisa Ostojića pod naslovom Rekultivacija degradiranog zemljišta rudnika antracita Vrška Čuka – Avramica.

Pozovite nas