Kandidat – Jana Vlahović

Dana 21.7.2017. sa početkom u 12.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jane Vlahović pod naslovom Uticaj građevinskih radova na zagađenje životne sredine sa posebnim akcentom na zagađenje vazduha.

Pozovite nas