Kandidat – Jana Vlahović

Dana 21.7.2017. sa početkom u 12.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jane Vlahović pod naslovom Uticaj građevinskih radova na zagađenje životne sredine sa posebnim akcentom na zagađenje vazduha.