Kandidat – Nataša Simić

Dana 14.7.2017. sa početkom u 13.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Nataše Simić pod naslovom Procena stanja i potencijala dendroflore u beogradskom naselju Stepa Stepanović.

Pozovite nas