Kandidat -Mladena Novaković

Dana 7.9.2017. sa početkom u 11.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Mladena Novakovića pod naslovom Objekti geološkog i kulturno-istorijskog nasleđa u slivu reke Ribnice.

Pozovite nas