Najava diplomskih radova

Kandidat – Ivana Vukosavljević

Kandidat – Ivana Vukosavljević

Dana 13.7.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali Miscanthus Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ivane Vukosavljević „Uticaj pojava klizišta na životnu sredinu i mere zaštite na teritoriji Grada Beograda„.

Kandidat – Đorđe Pejović

Kandidat – Đorđe Pejović

Dana 10.7.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali Miscanthus Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Đorđa Pejovića „Moderni pristupi u sistemu upravljanja opasnim otpadom – boje, lakovi i razređivači„.

Kandidat – Tamara Filipović

Kandidat – Tamara Filipović

Dana 15.7.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali Miscanthus Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tamare Filipović „Biologija, ekologija i konzervacioni status šarenog tvora (Vormela peregusna)„.

Kandidat – Aleksandra Aleksić

Kandidat – Aleksandra Aleksić

Dana 1.7.2020. sa početkom u 13.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Aleksandre Aleksić „Primarna selekcija plastičnog ambalažnog otpada u Beogradu„.

Kandidat – Katarina Švraka

Kandidat – Katarina Švraka

Dana 25.6.2020. sa početkom u 12.30 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Katarine Švraka „Akvaponika – model proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane„.

Kandidat – Kristina Bajić

Kandidat – Kristina Bajić

Dana 25.6.2020. sa početkom u 12.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Kristine Bajić „Karakteristike biljnih vrsta pogodnih za fitoremedijaciju„.

Kandidat – Željana Avramović

Kandidat – Željana Avramović

Dana 6.6.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Željane Avramović „Zeleni krovovi kao metoda ekoremedijacije u urbanim sredinama„.

Kandidat – Ivana Vukosavljević

Kandidat – Ivana Vukosavljević

Dana 17.3.2020. sa početkom u 13.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ivane Vukosavljević „Uticaj pojava klizišta na životnu sredinu i mere zaštite na teritoriji Grada Beograda„.

Kandidat – Predrag Marić

Kandidat – Predrag Marić

Dana 20.2.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Predraga Marića „Hidrotehničke karakteristike jezera Zaovine sa ekološkim problemima koji se javljaju i predlozi za njihovo rešavanje„.

Kandidat – Relja Anđelković

Kandidat – Relja Anđelković

Dana 14.2.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Relje Anđelkovića „Modeli upravljanja otpadom od plastike„.