Najava diplomskih radova

Kandida – Nemanja Grujić

Kandida – Nemanja Grujić

Dana 22.1.2021. sa početkom u 13.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nemanje Grujića „Iskorišćenje biorazgradivog otpada iz komunalne delatnosti“.

Kandidat – Branko Dimitrijević

Kandidat – Branko Dimitrijević

Dana 29.12.2020. sa početkom u 11.00 časova u informatičkom kabinetu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Branka Dimitrijevića „Inovativni model proizvodnje briketa od drvenastog ostatka vinove loze„.

Kandidat – Tamara Nikolić

Kandidat – Tamara Nikolić

Dana 28.12.2020. sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tamare Nikolić „Ekosistemske usluge pčela„.

Kandidat – Olivera Mandić

Kandidat – Olivera Mandić

Dana 23.12.2020. sa početkom u 13.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Olivere Mandić „Ekološki izazovi razvoja Beograda kao pametnog grada„.

Kandidat – Kristina Aleksić

Kandidat – Kristina Aleksić

Dana 21.12.2020. sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Kristine Aleksić „Zaštita i unapređenje biodiverziteta Parka prirode Palić„.

Kandidat – Anđela Mandić

Kandidat – Anđela Mandić

Dana 21.12.2020. sa početkom u 12.30 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Suzane Radojković „Pritisci na vodne resurse reke Toplice„.

Kandidat – Suzana Radojković

Kandidat – Suzana Radojković

Dana 21.12.2020. sa početkom u 12.30 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Suzane Radojković „Pritisci na vodne resurse reke Toplice„.

Kandidat – Uroš Đeković

Kandidat – Uroš Đeković

Dana 21.12.2020. sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Uroša Đekovića „Konzervacioni status retkih i ugroženih vrsta ptica na teritoriji Obedske bare„.

Kandidat – Đorđe Pavlović

Kandidat – Đorđe Pavlović

Dana 21.12.2020. sa početkom u 11.30 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Đorđa Pavlovića „Gazdovanje sitnom divljači u lovištima Topčiderska reka i Kosmaj„.

Kandidat – Kristina Milošević

Dana 22.12.2020. sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Kristine Milošević“ Uticaj eksploatacije šuma kao obnovljivih resursa i mere zaštite ekosistema“.