Kandidat – Petar Zumberović

Dana 23.9.2017. sa početkom u 10.00 časova u prostorijama broda “Futura” održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Petra Zumberovića pod naslovom Zaštita i unapređenje populacije mladice u toku reke Drine.

Pozovite nas