Kandidat – Nikola Novaković

Dana 19.9.2017. sa početkom u 13.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nikole Novakovića pod naslovom Sinurbana fauna Ade ciganlije.

Pozovite nas