Kandidat – Aleksandar Ćosić

Dana 25.9.2017. sa početkom u 13.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Aleksandra Ćosića pod naslovom Unapređenje ekološkog statusa Velikog Bačkog kanala primenom metoda renaturalizacije.

Pozovite nas