Kandidat – Luka Gačić

Dana 14.7.2017. sa početkom u 12.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Luke Gačića pod naslovom Određivanje ekološkog statusa vodnih tela na osnovu zajednice makrobeskičmenjaka na lokalitetima Savsko jezero, Batajnica i Vinča.

 

Pozovite nas